Logo

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku cez internetovú stránku www.designfabrics.sk. Predávajúcim je RAMA Service, s.r.o., so sídlom Šteberlova 8, 902 01 Pezinok, IČO: 47 474 335, DIČ: 2023887481,

IČ DPH: SK2023887481.

 

Orgánmi dozoru sú:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 322, P.O .Box 5,

820 07 Bratislava 27

 

1.Povinnosti predávajúceho

1.1.    Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať po splnení podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach:

 1. a)          druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,
 2. b)         tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 3. c)         tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

1.2.     Predávajúci nezodpovedá za:

 1. a)          oneskorené dodanie tovaru spôsobené poštovým podnikom alebo kuriérskou spoločnosťou,
 2. b)          oneskorené dodanie tovaru spôsobené udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy prijímateľa,
 3. c)          za poškodenie zásielky spôsobené poštovým podnikom alebo kuriérskou spoločnosťou.

 

 1. Povinnosti kupujúceho

2.1.    Kupujúci sa zaväzuje:

 1. a)          Dodaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne emailom alebo písomne oznámiť predávajúcemu.
 2. b)          Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, zásielku neprevziať a reklamovať priamo pri doručení.
 3. c)          Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

 1. Ceny tovaru

Ceny uvedené na internetovom portáli www.designfabrics.sk sú platné v čase objednania tovaru a sú uvádzané vrátane DPH. K cene tovaru budú pripočítané náklady na doručenie, ktoré hradí kupujúci. Náklady na doručenie vychádzajú z aktuálnych taríf Slovenskej pošty, a.s., GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. a Packeta Slovakia s.r.o. ako poštových podnikov doručujúcich tovar.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Na objednávku, ktorú kupujúci už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania.

Ceny látok v metráži, vatelínov, vlizelínov a minky sú uvádzané za 10cm, ceny šijacích strojov, príslušenstva, nití, balíčkov látok, fat quarters (45x55cm), látkových panelov a pomôcok sú uvádzané za 1ks, ceny šikmých prúžkov a stužiek sú uvádzané za 1m.

Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

 

 1. Spôsob platby

Za tovar je možné platiť:

4.1.    prevodom na účet vedený v Tatra banke : 2926901936 /1100 (platba v EUR) (IBAN: SK67 1100 0000 0029 2690 1936)

  platby realizované v Českej republike na účet vedený v Raiffeisen Bank : 2057470002/5500 (platba v Českých korunách) IBAN : CZ66 5500 0000 0020 5747 0002

4.2.    v hotovosti alebo kartou pri prevzatí zásielky na dobierku

4.3.    kartou vopred cez platobnú bránu PayPal

 

 1. Dodacie podmienky

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. /len mino SK a CZ/, Packeta Slovakia, s.r.o., alebo kuriérskou spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. do 5 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady na náš účet, prípadne od prijatia objednávky pri voľbe platby formou dobierky a do 10 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet pri tovare, ktorý nemáme momentálne skladom (napr. šijacie stroje a vybrané druhy tovaru). Po odoslaní objednávky vždy kupujúceho informujeme emailom, že jeho objednávka bola vyexpedovaná.

Tovar je možné prevziať aj osobne na vybranom odbernom mieste (ak si kupujúci v objednávke zvolí osobné vyzdvihnutie tovaru), avšak až po písomnom oznámení, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie (informácia emailom). Odberné miesto:

Pezinok, predajňa Dizajnové látky, adresa: Holubyho 45, 902 01 Pezinok. Otváracie hodiny: Pondelok od 09:00 – 11:30, 13:30 – 18:00 hod

Utorok od 09:00 – 11:30, 13:30 – 18:00 hod

Streda od 09:00 – 11:30, 13:30 – 18:00 hod

 a Štvrtok od od 09:00 – 11:30, 13:30 – 18:00 hod

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 5 pracovných dní od odoslania tovaru, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e - mailom. 

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám emailom predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená (aj bez Vášho súhlasu), ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými.

Pri objednávkach vrámci Slovenskej Republiky v hodnote nad 50€ (ide o cenu tovaru bez poštovného) hradí poštovné predávajúci, zásielky sa posielajú prostredníctvom Packeta Slovakia, s.r.o.. alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS.

U šijacích strojov platí poštovné zdarma pri strojoch s cenou nad 350€. Predávajúci si v prípade poštovného zdarma vyhradzuje právo zvoliť spôsob prepravy, ktorý mu najviac vyhovuje (rozmerné balíky sa zväčša posielajú prostredníctvom kuriéra).

Poštovné do ČR pri objednávkach nad 80€ hradí predávajúci.

V prípade, že si kupujúci vyžiada zaslať tovar na dve rôzne adresy, hradí predávajúci iba jedno poštovné, a to poštovné zásielky, ktorá obsahuje tovar vyššej hodnoty.

Pri objednávkach platených dobierkou, hradí kupujúci poplatok za spracovanie dobierky podľa cenníka Slovenskej pošty, a.s., Packeta Slovakia, s.r.o., alebo podľa cenníka kuriérskej spoločnosti, podľa zvoleného spôsobu prepravy.

 

 1. Zľavové kupóny a Darčekové šeky

Každý zľavový kupón alebo darčekový šek obsahuje unikátny kód, ktorý je potrebné zadať do políčka "Zľavový kupón/ Darčekový šek" v objednávke. Percentuálna zľava alebo konkrétna suma je odrátaná z celkovej sumy objednaného tovaru. Zľava sa vzťahuje na tovar, nie na poštovné. Poštovné, vychádzajúce z taríf Slovenskej pošty, a.s., Packeta Slovakia, s.r.o. alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, hradí kupujúci. Kupón je potrebné využiť jednorázovo, suma sa nedá preniesť do ďalšej objednávky. Rama Service, s.r.o. nenesie zodpovednosť za stratené alebo zneužité kódy. Darčekový šek nie je možné vymeniť za hotovosť. Má platnosť 12 mesiacov od vystavenia, pokiaľ nie je uvedené inak, potom šek nie je možné uplatniť a to všetko bez nároku na náhradu. Platnosť zľavových kupónov je stanovená zvlášť pre každú akciu.

Pozmeňovanie, kopírovanie alebo iná forma zneužitia zľavových kupónov alebo darčekových šekov je trestné. V prípade akýchkoľvek pochybností o pravosti kupónu si Rama Service, s.r.o. vyhradzuje právo pozdržať zaslanie objednaného tovaru až do overenia pravosti kupónu.

 

 

 1. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez uvedenia dôvodu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky, telefonicky alebo e-mailom avšak iba v prípade, že objednaný tovar nebol ešte expedovaný. V prípade stornovania už expedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú stornovaním objednávky.

 

 1. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (osobne v predajni alebo prevzatia zásielky pri doručení). Záručná doba u šijacích strojov zakúpených podnikateľmi / právnickými osobami alebo fyzickými osobami podnikateľmi je 1 rok.

 

 1. Reklamácie

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať a reklamovať priamo kompetentnému pracovníkovi  doručovateľa.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné vady spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamáciu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne (emailom alebo na adresu predávajúceho) Reklamovaný tovar zašle kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté). Reklamačný protokol je k dispozícii na stiahnutie: reklamačný protokol.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

Ak bola reklamácia podaná načas, postup a práva v súlade s článkom 622 a 623 Občianskeho zákonníka sú nasledovné: Ak je vadu možné odstrániť, máte právo na bezplatné, včasné a náležité odstránenie vady. Vadu musíme odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru; ak sa vada týka len súčasti objednávky, môžete požadovať výmenu danej zložky v prípade, že nám nevzniknú žiadne neúmerné náklady v porovnaní s cenou objednávky alebo významom objednávky. Namiesto odstránenia vady môžeme vadný tovar vždy vymeniť za bezchybný v prípade, že vám to nespôsobí vážne problémy. Ak vadu nie je možné odstrániť a bráni náležitému používaniu tovaru ako bezchybného, máte právo na výmenu tovaru, alebo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva sa vzťahujú na vás aj v prípade, že vady možno opraviť, avšak nemôžete objednaný tovar náležite používať v dôsledku výskytu vady po oprave alebo v dôsledku väčšieho počtu vád. V prípade neodstrániteľných vád máte nárok na náležitú zľavu z ceny tovaru. Po stanovení spôsobu vybavenia reklamácie danú reklamáciu spracujeme ihneď, v odôvodnených prípadoch sme oprávnení reklamáciu spracovať neskôr. Bez ohľadu na vyššie uvedené nesmie vybavenie reklamácie trvať viac ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty potrebnej na vyriešenie reklamácie máte právo odstúpiť od zmluvy alebo vymeniť objednaný tovar za nový. Ak reklamáciu podáte v lehote 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, máme právo vyriešiť reklamáciu zamietnutím, iba na základe vyhlásenia znalca alebo autorizovanej osoby určenej zákonom. Bez ohľadu na výsledok posúdenia odborníkom všetky výdavky hradíme my. Sme povinní vydať kópiu znaleckého posudku v lehote 14 dní odo dňa vyriešenia reklamácie. Ak svoju reklamáciu uplatníte po lehote 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy a my ju zamietneme, máme povinnosť v doklade o vybavení reklamácie určiť osobu, ktorej ste oprávnení zaslať objednaný tovar na účely posúdenia odborníkom. Bez ohľadu na výsledok posúdenia odborníkom všetky výdavky hradíme my. Ak sa podľa posúdenia odborníkom preukáže naša zodpovednosť za vadu objednávky, máte nárok opäť uplatniť reklamáciu. V priebehu posúdenia odborníkom neplynie záručná lehota. Sme povinní uhradiť vám všetky náklady súvisiace so znaleckým posúdením v lehote 14 dní odo dňa opakovaného uplatnenia reklamácie. Opakovane podanú reklamáciu nie je možné opätovne zamietnuť. Nenesieme zodpovednosť za vady tovaru, ktoré ste spôsobili vy, alebo ak sme vás výslovne upozornili, že tovar má vady, alebo že by ste mali vedieť o vadách tovaru pri zohľadnení podmienok zmluvy. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním, neautorizovaným zásahom do výrobku alebo pôsobením živelnej pohromy.

Okrem toho nenesieme zodpovednosť za vady v prípade zjavnej vady tovaru, ktorú ste mohli zistiť pri preskúmaní tovaru po doručení a ktorú ste nám neoznámili v zmysle zásad vybavovania reklamácií, alebo ak nepodáte reklamáciu až do uplynutia záručnej lehoty, alebo ak chybu spôsobilo mechanické poškodenie z vašej strany alebo zo strany tretej osoby.

Máme povinnosť vyriešiť reklamáciu a uzavrieť reklamačný proces jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) Odovzdanie opraveného objednaného tovaru;

(ii) Výmena objednaného tovaru;

(iii) Vrátenie kúpnej ceny reklamovaného tovaru, nie prepravné náklady;

(iv) Vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku;

(v) Písomná žiadosť o vykonanie plnenia;

(vi) Odôvodnené zamietnutie reklamácie. Máme povinnosť poskytnúť vám písomné dôkazy o vyriešení reklamácie, a to najneskôr v rámci 30 dní odo dňa podania reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie vás budeme bezodkladne po ukončení reklamačného konania informovať e-mailom alebo telefonicky.

Pokiaľ ako spotrebiteľ nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu. Ak na Vašu žiadosť o nápravu odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, ako spotrebiteľ máte v zmysle  § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s nami ako prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom ako spotrebiteľ máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obrátite. Ako spotrebiteľ môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete nájsť na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, jeho nároky z vád sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

 1. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní od prevzatia plnenia.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese modernpatchwork4u@gmail.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu, a to najneskôr do14 pracovných dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť zmluvných strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Po odstúpení kupujúcim je predávajúci povinný najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu čiastku zaplatenú za tovar avšak len za podmienky, že tovar bol vrátený predávajúcemu.

 

    11. Formulár na odstúpenie od zmluvy môžete nájsť tu.

 

 

 1. Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom - predávajúcim možno rozdeliť do nasledovných kategórií:

 

 

 • na účely plnenia kúpnej zmluvy sa spracúvajú všetky osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy zo strany predávajúceho. Ak sa na plnení zmluvy zúčastňujú aj externé subjekty, napríklad kuriérske spoločnosti alebo poskytovatelia platobných služieb, Vaše údaje sa im poskytujú v nevyhnutnom rozsahu a spracovávajú ich v súlade so stanoveným účelom,
 • po otvorení webových stránok spoločnosti www.designfabrics.sk, dochádza k výmene rôznych informácií medzi Vaším zariadením a naším serverom. Môže ísť aj o osobné údaje. Informácie získané týmto spôsobom slúžia, okrem iného, na optimalizáciu našich webových stránok alebo na zobrazovanie reklám v prehliadači Vášho zariadenia.
 • zasielanie Newslettra
 1. Plnenie kúpnej zmluvy

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Predmetom našej činnosti je predaj tovaru. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy a plnenie povinností a realizáciu práv zo zmluvy. Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä:

 • meno a priezvisko,
 • fakturačná adresa a dodacia adresa,
 • emailová adresa,
 • fakturačné a platobné údaje,
 • telefónne číslo.

Právnym základom vyššie uvedeného spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov to znamená, že nám poskytujete osobné údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

V rámci vyššie uvedeného spracovania osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene subdodávatelia, najmä kuriérske spoločnosti alebo pošta. Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

V prípade, ak si ako spôsob platby zvolíte tzv. dobierku, Vaše osobné údaje budú za účelom poskytovania poštového platobného styku spracované zo strany pošty alebo doručovacích spoločností.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov).

Poskytnutie uvedených osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Sú však nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu.

 

 1. Zobrazenie našej webovej stránky

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Pri zobrazení webových stránok spoločnosti RAMA Service s.r.o. sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia  na server našej webovej stránky pošle

 • IP-adresa použitého koncového zariadenia,
 • dátum a čas prístupu, 
 • názov a URL otvoreného súboru, 
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,
 • názov poskytovateľa internetového pripojenia.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,  
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Pokiaľ ste vo Vašom prehliadači, resp. v operačnom systéme alebo v inom nastavení Vášho koncového zariadenia súhlasili s tzv. geolokalizáciou, budeme používať túto funkciu, aby sme Vám ponúkli individualizované služby (napríklad umiestnenie najbližšej pobočky) na základe Vašej aktuálnej polohy. Takto zozbierané údaje o Vašej polohe spracúvame iba ako súčasť tejto funkcie.

Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov.  Ak údaje zobrazené na našej webovej stránke vedú k príprave a uzavretiu kúpnej zmluvy, právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie týchto údajov tretím osobám v zásade vylučujeme.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Údaje sa uchovávajú po dobu 30 dní a potom sa automaticky vymažú. Po zavretí našej webovej stránky (keď ju prestanete používať) sa geolokačné údaje odstránia.

 

Zasielanie newslettra

 

Radi by sme Vám posielali aj informácie o aktuálnych produktoch, súťažiach, akciách (newsletter). Na to, aby sme Vám mohli posielať tieto informácie je nevyhnutné spracúvať  Vaše kontaktné osobné údaje – emailová adresa. Poskytnutie uvedených osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia však nie je možné newsletter posielať.

 

Právnym základom tohto spracovania osobných údajov je Váš súhlas, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Súhlas môžete udeliť zakliknutím tlačítka“ súhlasím so zasielaním newslletra“ na našej webovej stránke. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný zaslaním emailu na adresu: osobneudaje@designfabrics.sk.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Údaje sa uchovávajú po dobu najviac 2 rokov alebo do odvolania súhlasu.

 

 

Z odberu Newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Odhlásenie bude aj námietkou proti príslušnému spracúvania osobných údajov, na čo máte aj vo vzťahu Newslettru právo. Po odhlásení z Newslettra a po namietnutí iného spracovania na účely vyššie uvedených marketingových aktivít Vám už nebudeme žiaden Newsletter ani iné marketingové informácie zasielať a prestaneme spracúvať, aj uchovávať, Vaše osobné údaje na tento účel.

 

12.2. Zdieľanie osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných alebo zákonných povinností voči zákazníkom. Takýmito osobami sú najmä partnerské spoločnosti ako doručovateľské a kuriérske spoločnosti, účtovné spoločnosti, dodávatelia IT služieb, dodávatelia marketingových služieb, poskytovatelia platobných služieb, dodávatelia rôznych podporných služieb nevyhnutných pre riadnu prevádzku e-shopu. Ak takýto subjekt spracúva osobné údaje zákazníka v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ dbá na to aby takáto partnerská spoločnosť (tzv. sprostredkovateľ v zmysle GDPR) spracúvala osobné údaje iba v súlade s pokynmi a v rozsahu v akom sa k tomu zaviazala podľa sprostredkovateľskej zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín. Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene predávajúceho ako prevádzkovateľa si môžete vyžiadať zaslaním požiadavky na emailovú adresu: osobneudaje@designfabrics.sk .

 

12.3. Používanie súborov cookies

Webové stránky www.modernpatchwork.sk používajú k analýze návštevnosti súbory cookies. Informácie o tom, ako zákazníci stránku používajú používajú, zdieľa prevádzkovateľ v rámci služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Používaním týchto webových stránok zákazník súhlasí s použitím súborov cookies. Viac informácií https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zabrániť zberu dát môžete odmietnutím používania súborov cookies, vrátane možnosti voľby v nastavení svojho prehliadača pre blokovanie a odstraňovanie súborov cookies.

 

12.4. Práva dotknutej osoby

Podľa GDPR má zákazník ako dotknutá osoba priznaný celý rad práv, ktoré majú zabezpečiť aby vedela kto, v akom rozsahu a prečo spracúva jej osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný jej tieto informácie poskytnúť v zrozumiteľnej podobe. V texte nižšie uvádzame základné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich aplikácie.

 

 1. a)          Právo na prístup k údajom a právo na prenosnosť údajov:


prevádzkovateľ poskytne na žiadosť dotknutej osoby potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Zákazník má právo získať potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané alebo nie (čl. 15 GDPR). Okrem toho má právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi, a za určitých okolností aj právo získať kópiu týchto osobných údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných (čl. 20 GDPR).

 

 1. b)          Právo na opravu osobných údajov:

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a pri zohľadnení účelu spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia (čl 16 GDPR).

 

 1. c)          Právo na výmaz osobných údajov:

 

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu. Toto platí pre situácie, keď:

osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané

zákazník odvolá súhlas na spracúvanie na základe súhlasu;

spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a osobné údaje boli spracúvané nezákonne.

 

Právo na výmaz môže byť obmedzené tam, kde je potrebné spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 17 GDPR).

 

 1. d)          Právo na obmedzenie spracúvania:

 

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, prevádzkovateľ môže naďalej uchovávať osobné údaje len: so súhlasom dotknutej osoby, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu (čl. 18 GDPR).

 

 1. e)          Právo namietať:

 

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípadoch kedy ich prevádzkovateľ spracúva na účel svojich oprávnených záujmov alebo na účely plnenia úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody oprávnenej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21 GDPR).

 

 1. f)           Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

 

Dotknutá osoba môže vždy podať sťažnosť dozornému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov Dozorný orgán nad ochranou osobných údajov na Slovensku je:
Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko, www.dataprotection.gov.sk

 

 

Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou RAMA Service, s.r.o., so sídlom Šteberlova 8, 902 01 Pezinok, IČO: 47 474 335, DIČ: 2023887481,

IČ DPH: SK2023887481, emailová adresa: osobneudaje@designfabrics.sk

 

Obchodné podmienky aktualizované – 1.4.2022

Táto webová stránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Preferencie
Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.